Question
更新於
2019年6月22日

  • 英語 (美國) 接近流利
  • 中文 (繁體,臺灣)
  • 英語 (美國)
  • 越南語
有關 越南語 的問題

Hổ sa cơ không tới lượt chó mèo lên tiếng
Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với loại tép tôm.
是什麼意思

答覆
查看更多留言

  • 越南語

  • 越南語 接近流利

  • 越南語 接近流利

  • 越南語

  • 越南語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
Hổ sa cơ không tới lượt chó mèo lên tiếng
Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với loại tép tôm.是什麼意思
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題