Question
更新於
2021年12月27日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
  • 日語
有關 英語 (美國)(英文) 的問題

cách hỏi "bạn có thích đi du lịch không?" trong tiếng anh là gì? và cách trả lời của câu này? 是什麼意思

答覆
查看更多留言

  • 英語 (美國)

  • 越南語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
cách hỏi "bạn có thích đi du lịch không?" trong tiếng anh là gì? và cách trả lời của câu này?是什麼意思
相關提問
相同關鍵字的提問
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題