Question
更新於
11月24日

  • 日語
  • 英語 (美國)
  • 越南語
問題已關閉
有關 越南語 的問題

ワールドカップが始まってから、私は睡眠不足です。📺👀
Sau khi World Cup bắt đầu, tôi (??) tiếu ngủ.
:::::::
Các bạn xin hãy sửa câu này.
用 越南語 要怎麼說?

答覆
分享此問題
查看更多留言

  • 越南語

  • 日語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
ワールドカップが始まってから、私は睡眠不足です。📺👀
Sau khi World Cup bắt đầu, tôi (??) tiếu ngủ. 
:::::::
Các bạn xin hãy sửa câu này. 用 越南語 要怎麼說?
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題