Question
更新於
11月24日

  • 日語
  • 英語 (美國)
  • 越南語
問題已關閉
有關 越南語 的問題

hôm nay tôi đã học ngữ pháp: tính từ + ơi là + tình từ.
Ví dụ: sushi này ngon ơi là ngon.
Chị ấy đẹp ới là đẹp.
Nghe nói là đây là văn nói.
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?

答覆
分享此問題
查看更多留言

  • 越南語

  • 日語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
hôm nay tôi đã học ngữ pháp: tính từ + ơi là + tình từ. 
Ví dụ: sushi này ngon ơi là ngon. 
          Chị ấy đẹp ới là đẹp. 
Nghe nói là đây là văn nói. 
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題