Question
更新於
11月24日

  • 日語
  • 英語 (美國)
  • 越南語
問題已關閉
有關 越南語 的問題

Tôi muốn hỏi về từ “khá”.
Nghe nói là từ này nghĩa là “almost”.

Ví dụ: A và B khá giống nhau

Tôi muốn hỏi là tôi có thể nói từ này với động từ được không ạ?

Ví dụ:
Tôi đã đọc thử sách tiếng Việt này và khá hiểu câu truyện này.

答覆
分享此問題
查看更多留言

  • 越南語

  • 日語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
Tôi muốn hỏi về từ “khá”.
Nghe nói là từ này nghĩa là “almost”. 

Ví dụ: A và B khá giống nhau 

Tôi muốn hỏi là tôi có thể nói từ này với động từ được không ạ? 

Ví dụ: 
Tôi đã đọc thử sách tiếng Việt này và khá hiểu câu truyện này.
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題