Question
更新於
1月25日

  • 日語
  • 越南語
有關 越南語 的問題

"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k

答覆
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題