Question
更新於
2月8日

  • 日語
  • 英語 (美國)
  • 越南語
問題已關閉
有關 越南語 的問題

今まで
Until now
用 越南語 要怎麼說?

(1) từ trước đến bây giờ
(2) từ trước đến giờ
(3) đến bây giờ
(4) đến giờ
::::::::
Đối với tôi, (1) rất dài.
Bởi vì trong tiếng Nhật và tiếng Anh chỉ có phần “until now / 今まで” (đến bây giờ”.
Vì vậy tôi nghĩ là vì sao trong tiếng Việt có “từ trước” (from before).
Tôi đang tìm cách nói ngắn.
(2), (3) ,(4) thì thế nào ạ?
Các cách nói này thì người Việt có hiểu không ạ?
答覆
分享此問題
查看更多留言

  • 越南語

  • 日語

  • 越南語

  • 日語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
今まで
Until now 
用 越南語 要怎麼說?
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題