Question
更新於
3月18日

  • 日語
  • 英語 (美國)
  • 越南語
  • 英語 (英國)
問題已關閉
有關 越南語 的問題

Tôi được giúp đỡ nhiều người không những trong tôi đang đi du học mà còn khi tôi được lựa chọn sinh viên trao đổi.
Tôi viết đúng chưa ạ?

答覆
查看更多留言

  • 越南語

  • 越南語

  • 越南語

  • 日語

  • 日語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
Tôi được giúp đỡ nhiều người không những trong tôi đang đi du học mà còn khi tôi được lựa chọn sinh viên trao đổi.
Tôi viết đúng chưa ạ?
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題