Question
更新於
2015年2月12日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
有關 英語 (美國) 的問題

Hãy ở bên tôi cho tới ngày hết yêu bạn :) 用 英語 (美國) 要怎麼說?

答覆
查看更多留言

  • 英語 (美國)
  • 越南語 接近流利
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
Hãy ở bên tôi cho tới ngày hết yêu bạn :)用 英語 (美國) 要怎麼說?
相關提問
相同關鍵字的提問
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題