Question
更新於
2018年5月19日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
  • 韓語
問題已關閉
有關 英語 (美國) 的問題

Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không? 用 英語 (美國) 要怎麼說?

答覆
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không? 用 英語 (美國) 要怎麼說?
相關提問
相同關鍵字的提問
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題