Question
更新於
2018年6月26日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
問題已關閉
有關 英語 (美國) 的問題

請教我 Hãy chỉ cho tôi cách phát âm chữ ngựa vằn trong tiếng Anh thật chuẩn 的正確發音。

答覆
分享此問題
查看更多留言

  • 越南語

  • 越南語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
相關提問
相同關鍵字的提問
上一個問題/下一個問題