Question
更新於
2018年7月10日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
有關 英語 (美國) 的問題

請提供關於 cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào 的例句給我。請盡量是生活中經常用到的句子。

答覆
查看更多留言

  • 英語 (美國)

  • 越南語
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
請提供關於 cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào 的例句給我。
相關提問
相同關鍵字的提問
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題